Karlavagnens samfällighetsförening

Här läggs dokument och andra filer som rör föreningen samt föreningens och fastighetsägarnas fastigheter.

     
  File Name Size(KB) Modified Uploaded By
 4848
 2103
Download  Hantering sopor.pdf 334 6/12/2017 9:19:00 PM Styrelsen
Download  Kabel-TV och bredband.pdf 334 6/18/2017 10:26:38 AM Styrelsen
Download  Kallelse till årsmöte 2017.pdf 284 6/12/2017 9:19:00 PM Styrelsen
Download  Sopsortering.pdf 335 6/12/2017 9:19:00 PM Styrelsen
Download  Stadgar.pdf 2750 6/12/2017 9:19:00 PM Styrelsen
Download  Välkomna till karlavagnen.pdf 337 6/12/2017 9:19:00 PM Styrelsen
Download  Verksamhetsberättelse 2016.pdf 4660 6/12/2017 9:19:00 PM Styrelsen
9 object(s)