Karlavagnens samfällighetsförening

Lokalen hyres för 200kr per dygn eller 50kr för under fyra timmar och endast av fastighetsägare i samfällighetsföreningen.

Kontakta Mona Lundqvist i hus 36 via e-post för bokning av lokalen: lundqvist_mona@hotmail.com

Betalning skall ske till föreningens bankgirokonto i samband med att bokningen sker: 5907-7735, ange husnummer och datum som referens.