Karlavagnens samfällighetsförening

Den som känner sig manad att förvalta föreningens webbplats kan höra av sig till mig eller styrelsen.
/ Jesper i hus 14

Färg

Ängshagengrå fasadfärg finns fortfarande att köpa. 750 kronor per niolitersbehållare. Ta kontakt med någon i styrelsen om du vill köpa en burk.

Samfällighetsavgift för året 2024

Samfällighetsavgiften betalas i förskott tertialvis.
24T1 – 3000kr betalas den sista december 2023.
24T2 – 3000kr betalas den sista april 2024.
24T3 – 3000kr betalas den sista augusti 2024.
Betalning sker till BG 5907-7735, märk betalningen med ”Samfällighetsavgift 24T1 hus X”. (24 för året och T för aktuellt tertial), X för husnummer.

Vattenmätaravläsning

Två gånger per år (sista december och sista juni) skall mätarställningen för kallvattenmätaren skickas in till vatten@marsgatan.com så att förbrukningen kan debiteras. Fakturering sker via mejl nån månad eller två efteråt, beroende på hur lång tid det tar att få in samtligas mätarställningar. Skicka in värdet som visar hela kubikmeter, ange gärna husnummer och mätvärde i ärenderaden. Är ni osäkra är det OK att fotografera mätaren och skicka in bilden till ovan mejladress.

Vid försäljning av din fastighet, meddela den nya ägaren att den skall skicka ett mejl till vatten@marsgatan.com så att vi kan upprätta mejlsamband med den nya fastighetsägaren.

Om varmvattnet färgas grönt betyder det att ni har läckage i er värmeväxlare, tag i så fall genast kontakt med Sala-Heby Energi AB.