Karlavagnens samfällighetsförening

Ha lite tålamod, all väsentlig information kommer att finnas på denna webbplats. Den som känner sig manad att förvalta föreningens webbplats kan höra av sig till mig eller styrelsen. / Jesper i hus 14

Aktuell information om fiberdragningen

Denna info uppdateras här vartefter det finns ny sådan att delge.

Nu på måndag den femtonde april kommer en underleverantör till Telia att påbörja arbetet med att byta ut den gamla kopparkabeln mot fiber. De vill utföra arbetet i husnummerordning.

Ni som är lediga under påskveckan, hör med Lennart om det finns något att hjälpa till med, det kan bli aktuellt att frilägga röret där nätverkskabeln är dragen ifall det är stopp.

Alla på nedre området skall frilägga sin nätverkskabel. Ta hjälp av granne om det behövs.

Hela nätverkskabeln från husväggen till kabelröret i marken exponerad.

Samfällighetsavgift

Samfällighetsavgiften är för närvarande 650 kr per månad per fastighet och betalas i förskott kvartalsvis. Dvs 1950 kr till BG 5907-7735, se kalendern till höger vilka datum som gäller. Påminnelser via pappersfaktura delas som regel ut men oavsett om det sker eller inte skall avgiften betalas i tid.

Märk betalningen med ”Samfällighetsavgift
kvartalsnummer-husnummer”, exv 2-14 för hus 14 kvartal två.

Vattenmätaravläsning

Två gånger per år (sista december och sista juni) skall mätarställningen för kallvattenmätaren skickas in till vatten@marsgatan.com så att förbrukningen kan debiteras. Fakturering sker via papperfakturor ca en månad efter att mätarställningen skickats in.Skicka in värdet som visar hela kubikmeter, ange gärna husnummer och mätvärde i ärenderaden. Är ni osäkra är det OK att fotogradera mätaren och skicka in till samma e-postadress.