Karlavagnens samfällighetsförening

Ha lite tålamod, all väsentlig information kommer att finnas på denna webbplats. Den som känner sig manad att förvalta föreningens webbplats kan höra av sig till mig eller styrelsen.
/ Jesper i hus 14

Färg

Ängshagengrå finns fortfarande att köpa. 750 kronor per nio litersbehållare. Ta kontakt med någon i styrelsen om du vill köpa en burk.

Samfällighetsavgift

Samfällighetsavgiften är för närvarande 650 kr per månad per fastighet och betalas i förskott kvartalsvis. Dvs 1950 kr till BG 5907-7735, se kalendern till höger vilka datum som gäller. Påminnelser via pappersfaktura delas som regel ut men oavsett om det sker eller inte skall avgiften betalas i tid.

Märk betalningen med ”Samfällighetsavgift
kvartalsnummer-husnummer”, exv 2-14 för hus 14 kvartal två.

Vattenmätaravläsning

Två gånger per år (sista december och sista juni) skall mätarställningen för kallvattenmätaren skickas in till vatten@marsgatan.com så att förbrukningen kan debiteras. Fakturering sker via papperfakturor ca en månad efter att mätarställningen skickats in.Skicka in värdet som visar hela kubikmeter, ange gärna husnummer och mätvärde i ärenderaden. Är ni osäkra är det OK att fotogradera mätaren och skicka in till samma e-postadress.