Karlavagnens samfällighetsförening

Den som känner sig manad att förvalta föreningens webbplats kan höra av sig till mig eller styrelsen.
/ Jesper i hus 14

Färg

Ängshagengrå fasadfärg finns fortfarande att köpa. 750 kronor per niolitersbehållare. Ta kontakt med någon i styrelsen om du vill köpa en burk.

Samfällighetsavgift

Samfällighetsavgiften är för närvarande 650 kr per månad per fastighet och betalas i förskott kvartalsvis sista mars, sista juni, sista september och sista december. Dvs 1950 kr till BG 5907-7735.

Märk betalningen med ”Samfällighetsavgift 22Q1 hus X”. (22 för året och Q för aktuellt kvartal), X för husnummer.

Vattenmätaravläsning

Två gånger per år (sista december och sista juni) skall mätarställningen för kallvattenmätaren skickas in till vatten@marsgatan.com så att förbrukningen kan debiteras. Fakturering sker via mejl ca en månad efter att mätarställningen skickats in. Skicka in värdet som visar hela kubikmeter, ange gärna husnummer och mätvärde i ärenderaden. Är ni osäkra är det OK att fotografera mätaren och skicka in bilden ovan e-postadress.

Vid försäljning av din fastighet, meddela den nya ägaren att den skall skicka ett mejl till vatten@marsgatan.com så att vi kan informera och skicka påminnelser via mejl.