Karlavagnens samfällighetsförening

Den som känner sig manad att förvalta föreningens webbplats kan höra av sig till mig eller styrelsen.
/ Jesper i hus 14

Färg

Ängshagengrå fasadfärg finns fortfarande att köpa. 750 kronor per niolitersbehållare. Ta kontakt med någon i styrelsen om du vill köpa en burk.

Samfällighetsavgift för året 2023

Samfällighetsavgiften betalas i förskott tertialvis.
23T1 – 2600kr betalas den sista december 2022.
23T2 – 2600kr betalas den sista april 2023.
23T3 – 3000kr betalas den sista augusti 2023.
Betalning sker till BG 5907-7735, märk betalningen med ”Samfällighetsavgift 23T3 hus X”. (23 för året och T för aktuellt tertial), X för husnummer.

Vattenmätaravläsning

Två gånger per år (sista december och sista juni) skall mätarställningen för kallvattenmätaren skickas in till vatten@marsgatan.com så att förbrukningen kan debiteras. Fakturering sker via mejl ca en månad efter att mätarställningen skickats in. Skicka in värdet som visar hela kubikmeter, ange gärna husnummer och mätvärde i ärenderaden. Är ni osäkra är det OK att fotografera mätaren och skicka in bilden till ovan e-postadress.

Vid försäljning av din fastighet, meddela den nya ägaren att den skall skicka ett mejl till vatten@marsgatan.com så att vi kan informera och skicka påminnelser via mejl.

Om varmvattnet färgas grönt betyder det att ni har läckage i er värmeväxlare, tag i så fall genast kontakt med Sala-Heby Energi AB.