Lokalen

Bokas genom att ta kontakt med Annethe i hus 60 eller Monica i hus 46, det går bra att lägga en lapp i brevlådan hos någon av dem.

När man fått OK på önskat datum så skall 200kr per dygn betalas in på BG 5907-7735, ange namn och husnummer. (Med dygn räknas från klockan 12.00 till klockan 12.00 efterkommande dag.)

När städningen är klar efter man nyttjat lokalen så måste man ta kontakt med Monica i hus 46 som kontrollerar att städningen är korrekt utförd.